Ansøgningsfrister - fritidsområdet

Her kan du se en årskalender med de forskellige ansøgningsfrister i forbindelse med tilskud på fritidsområdet

Januar

Udbetaling af 1. rate til aftenskoler

Februar

1/2 – 21/2 - Ansøgningsfrist for lokalefordeling - sæsonønsker

Marts

April

1/4 - Ansøgningsfrist for lokaletilskud

1/4 - Ansøgningsfrist for aktivitetstimetilskud

1/4 - Frist for at sende regnskab for seneste kalenderår til Kultur og Fritid

Maj

1/5 - Bekræftelse på lokalefordeling

Juni

1/6 - Ansøgningsfrist for anlægspuljen til fritidsfaciliteter

1/6 - Tilskudstilsagn vedr. lokaletilskud og aktivitetstimetilskud

1/6 - Frist for at sende mellemkommunale refusionslister og APE-lister (aftenskoler)

1/6 - Udbetaling af lokaletilskud og aktivitetstimetilskud

August

15/8 - Udviklingspuljen

15/8 - Talentpuljen

Udbetaling af 2. rate til aftenskoler

September

 

Oktober

 

November

1/11 - Ansøgningsfrist vedr. voksenundervisning

15/11 - Udviklingspuljen

December

1/12 - Ansøgningsfrist for anlægspuljen til fritidsfaciliteter

1/12 - Frist for at sende mellemkommunale refusionslister og APE-lister (aftenskoler)

15/12 - Udviklingspuljen

15/12 - Talentpuljen

20/12 - Tilskudstilsagn vedr. voksenundervisning