Talentpuljen

Hvad er puljens formål og hvad går den ud på?

Puljen skal støtte talenter i de folkeoplysende foreninger i Faxe Kommune, så de får bedre vilkår og der er mulighed for at holde dem længere tid i kommunen så de kan være rollemodeller for andre udøvere.

Hvem er omfattet af puljen?

Tilbuddet retter sig mod børn og unge i alderen 14 – 25 år. Der gives som udgangspunkt kun støtte til aktiviteter, der tilbydes af én af de i Faxe Kommune godkendte folkeoplysende foreninger.

Det er foreningerne der kan søge på vegne af den/de enkelte udøvere (udøverne kan ikke selv søge tilskud).

Alle godkendte folkeoplysende foreninger finder du på Foreningsportalen her:

www.faxeforeningsportal.dk

Hvad kan der søges støtte til?

Der gives tilskud til foreninger som har et miljø, hvor der arbejdes med talentudvikling, enkeltudøvere som har talent, samt aktiviteter der er med til at udvikle talenter i Faxe Kommune.

Hvis der søges tilskud til den samme udøver flere år i træk, skal der kunne ses en fremgang i udøverens udvikling.

Der kan fx gives støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.

Tilskud til aktiviteter i private motionscentre, privat musikundervisning eller til folkeoplysende foreninger udenfor Faxe Kommune kan der ikke gives støtte til.

Sådan søger du

Du kan søge Talentpuljen gennem Foreningsportalen:

www.faxeforeningsportal.dk

Ansøgningsfrister

Der vil være to ansøgningsfrister om året, én den 15. december vedr. udgifter i det kommende forår og én den 15. august vedr. udgifter i indeværende år.

Fordeling af tilskud skal godkendes af Faxe Kommunes Folkeoplysningsudvalg, på deres førstkommende møde efter ansøgningsfristen.

Puljens midler

Puljens midler forvaltes efter gældende retningslinjer. Bevilliget beløb vil blive udbetalt til foreningens CVR nr. og gives som regel for et år ad gangen.

Foreninger, aftenskoler mv. kvitterer overfor administrationen, at tilskuddet er anvendt til det bevilgede formål.

Økonomi

Puljen er i 2021 på 75.000 kr.