Strandvejen syd for Faxe Å

I 2014 har Faxe Kommune fået udarbejdet skitseprojekt for kystsikring af Strandvejen syd for Faxe Å, da en storm i januar 2014 ødelagde en del af den eksisterende kystsikring. Kystdirektoratet har i april 2015 meddelt tilladelse til kystsikringen, og anlægsarbejdet er udført i 2015-2016.

Der er etableret en stenskråning til erstatning af en gammel asfaltskråning. Endvidere er der etableret en ny betonmur til erstatning af den gamle mur. Den sydlige rampe er erstattet med en ny rampe, som også er blevet forsynet med trappe. Midt på strækningen er der etableret en ny ståltrappe. Desuden er der udlagt ekstra sand på stranden, såkaldt sandfodring.