Whistleblower

I Faxe Kommune er der en whistleblowerordning, som ansatte og eksterne samarbejdspartnere kan benytte ved viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller øvrige alvorlige forhold.

Hvem er omfattet af whistleblowerordningen?
Enhver nuværende og tidligere ansat, frivillig eller praktikant i Faxe Kommune samt samarbejdspartnere og lignende kan, både anonymt og ikke-anonymt skriftligt indberette oplysninger til whistleblowerordningens digitale portal om overtrædelser omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere.

Indberetning til whistleblowerenheden sker via webformularen "Indberet whistleblower".

Hvad kan der indberettes om?

Loven omfatter alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold bl.a.:

 • strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt,
 • misbrug af økonomiske midler,
 • svig og underslæb,
 • bestikkelse,
 • grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper,
 • bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere,
 • seksuel chikane eller
 • andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov chikane

Loven omfatter også overtrædelser af EU-retten ved bl.a.:

 • offentligt udbud,
 • miljøbeskyttelse,
 • folkesundhed og
 • databeskyttelse

Whistleblowers rettigheder

Whistlebloweren skal have en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for 7 dage. Herefter skal whistlebloweren have feedback hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder. 

Whistlebloweren skal have oplyst, hvilke tiltag der er iværksat eller påtænktes iværksat som opfølgning på indberetningen og begrundelsen herfor og om undersøgelsens forløb og udfald. Dette skal dog ske under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt.

Ved anonyme indberetninger vælger whistlebloweren selv, om der skal oprettes en sikker og anonym postbox, hvor whistleblowerenheden kan kommunikere med whistlebloweren. Såfremt dette ikke vælges, fraskriver whistlebloweren sig muligheden for at modtage bekræftelse og feedback.