Faskine

Faskiner kan bruges til at nedsive regnvand eller renset spildevand, der ledes ud fra eksempelvis minirenseanlæg eller beplantet filteranlæg. Faxe kommunen kan give tilladelse til etablering af faskine til regnvand og renset spildevand.

Her kan du se en film om, hvordan et faskine fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

Ønsker du yderligere oplysninger om faskiner, kan du læse nedenstående faktaark.