Regnvandshåndtering

Du kan etablere regnvandsløsninger på din grund, som opsamler og langsomt nedsiver regnvandet eller du kan udlede regnvandet til et dræn, vandløb, grøft sø eller lignende. Begge dele kræver en tilladelse fra kommunen.

Hvis jordbundsforholdene m.m. er egnede, er det muligt at etablere en regnvandsløsning i form af en faskine eller et regnvandsbed på din ejendom.

Du skal søge Faxe Kommune om tilladelse til etablering af regnvandsbed eller faskine.

Du kan læse mere om udledning til søer, vandløb, dræn mv. ved at klikke i menuen her på siden.