""

Kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning

Ønsker du ikke selv at stå for etablering og vedligeholdelse af renseløsningen på din grund, kan du vælge at indgå kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning.

 

Et kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning indebærer, at Faxe Forsyning etablerer, driver og vedligeholder renseløsningen på din grund. Som grundejer står man forsat selv for etablering og vedligeholdelse af kloakledninger, brønde og bundfældningstank frem til renseløsningen.

Ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning, skal man som grundejer betale standardtilslutningsbidrag, samt løbende vandafledningsbidrag og evt. elregning for driften af renseløsningen.

Tilbuddet gælder ikke erhvervsejendomme og sommerhuse.

Du kan læse mere om kontraktligt medlemskab af Faxe Forsyning på Faxe Forsynings hjemmeside eller kontakte Faxe Forsyning på tlf. 70 26 02 07 eller mail: post@faxeforsyning.dk