""

Olie- og benzinudskiller

Spildevand, der indeholder olie- eller benzinprodukter, skal afledes gennem sandfang og olie-benzinudskiller.

Der skal etableres sandfang og olie-benzinudskiller på afløb fra:

  • Værkstedslokaler
  • Vaskehaller og vaskepladser
  • Arealer, hvor der er risiko for spild af olieprodukter, f.eks. påfyldningspladser
  • Garageanlæg og større parkeringspladser
  • Generelt steder, hvor der i øvrigt kan forekomme oliespild og olieholdigt spildevand