""

VVM-screening og miljøkonsekvens-rapport

VVM, miljøkonsekvensrapport og miljøvurderingsloven.

En lang række projekter, herunder anlæg eller virksomheder, er omfattet af miljøvurderingsloven, og skal screenes eller miljøvurderes inden projektstart. 

VVM-reglerne gælder for projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og 2.

Du må ikke påbegynde et projekt omfattet af bilag 1 eller 2, herunder lave ændringer eller udvidelser, før kommunen enten har meddelt tilladelse til at påbegynde projektet efter en miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet, eller har truffet afgørelse om, at et bilag 2 projekt ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.