Godkendelsespligtige virksomheder

En godkendelsespligtig virksomhed er en virksomhed, der ved etablering, samt ved udvidelse og ændringer, skal have en miljøgodkendelse.

En miljøgodkendelse meddeles af kommunen og i nogle tilfælde af Miljøstyrelsen. En miljøgodkendelse er en tilladelse til, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt ejendom.

På DMA-Portalen (Digital Miljøadministration) kan du se hvilke virksomheder og landbrug, kommunen har meddelt miljøgodkendelse til. Her kan du også se og læse de nyere godkendelser.