Klima-, miljø- og naturpolitik

Høring om forslag til en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik

OBS: Grundet corona-situationen blev det planlagte offentlige fysiske møde den 14. januar 2021 aflyst, og høringsfristen forlænget til den 14. marts 2021. Offentligt online-møde afholdes via Microsoft Teams onsdag den 3. marts 2021, kl. 19. Alle interesserede er velkomne. Du kan tilmelde dig ved at skrive til pojec@faxekommune.dk senest mandag den 1. marts 2021, hvorefter du vil modtage en invitation til at deltage i mødet. På mødet kan du høre mere om forslaget, og du er meget velkommen til at stille spørgsmål og komme med bemærkninger. 

Byrådet har den 12. november 2020 godkendt forslag til en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik.

Forslaget er i offentlig høring i perioden 16. november 2020 – 14. marts 2021.

Dine bemærkninger, ideer, forslag og synspunkter vil vi gerne have tilsendt senest den 14. marts 2021. Send en mail til kommunen@faxekommune.dk eller send et brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når den offentlige høring er gennemført, vil de indkomne bemærkninger indgå i det videre arbejde med udarbejdelse af den endelige klima-, miljø- og naturpolitik.

Som opstart til arbejdet med at udarbejde en ny, samlet klima-, miljø- og naturpolitik havde vi et debatoplæg i offentlig høring i perioden 5. december 2019 – 15. marts 2020. Den politiske behandling af debatoplæg om klima-, miljø- og naturpolitik og det nuværende forslag til klima-, miljø- og naturpolitik er sket på møder i Teknik & Miljøudvalget, henholdsvis 27. marts 2019, sag nr. 41, 27. november 2019, sag nr. 16128. maj 2020, sag nr. 74, 29. oktober 2020, sag nr. 133, og i Byrådet, 12. november 2020, sag nr. 196.