Kystbeskyttelse Kaj Ørums Vej

Klagefrist 6. maj 2024

Faxe Kommune meddeler tilladelse til kystbeskyttelse af bl.a. ejendommene Kaj Ørums Vej 1, 3, 5, 7, 9, 11 og 13, 4654 Faxe Ladeplads.

Afgørelserne i tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6. maj 2024. Klagevejledninger er anført i tilladelsen.