Trafiksikkerhedsrådet

I Faxe Kommune har vi nedsat et trafiksikkerhedsråd, som bl.a. skal være med til planlægning og koordinering af det lokale trafiksikkerhedsarbejde.

Hvem der er medlem af trafiksikkerhedsrådet og hvad rådet beskæftiger sig med kan du læse i Kommissorium for Faxe Kommunes Trafiksikkerhedsråd 2021 her på siden.

Referater fra de seneste møder finder du ligeledes også her på siden.