Erhvervsaffald

Affaldshåndtering, bygge- og anlægsaffald og farligt affald

Når du driver virksomhed, er der en række regler for erhvervsaffald, som du skal være opmærksom på.

Her på siden kan du bl.a. læse mere om, hvordan du som virksomhed skal håndtere dit affald, om administrationsgebyret, hvilke regler der gælder for bygge- og anlægsaffald, samt anmeldelse af farligt affald.

Hvis du har behov for klassificering af en affaldsfraktion inden bortskaffelse, herunder som deponeringsegnet, kan du kontakte os. Det samme er gældende i forbindelse med anvisning af farligt affald.

Hvis du har andre spørgsmål i forhold til håndtering af affald fra din virksomhed, er du altid velkommen til at tage kontakt.

BilagStørrelse
Erhvervsaffaldsregulativ190.33 KB

Erhvervsaffaldsregulativ

I Faxe Kommunes regulativ for erhvervsaffald, er der lavet følgende ordninger:

  • Dagrenovationslignende affald
  • Genbrugspladserne
  • Ikke-genanvendeligt farligt affald
  • Klinisk risikoaffald
  • Ikke-genanvendeligt PVC-affald
  • Forbrændingsegnet affald
  • Deponeringsegnet affald
  • Tømning af olie- og benzinudskillere(OBU)
  • Afbrænding af have, parkaffald og haveaffaldslignende affald
  • Kildesorteret genanvendeligt affald

I regulativet kan du læse mere om reglerne for de forskellige ordninger, herunder om den kommunale tømningsordning for olie- og benzinudskillere.

Administrationsgebyr for erhverv

AffaldPlus opkræver i foråret administrationsgebyr for erhverv på vegne af Faxe kommune.

Ifølge affaldsbekendtgørelse skal kommunerne opkræve et administrationsgebyr – som udgangspunkt hos alle virksomheder. Administrationsgebyret skal gå til at dække virksomhedernes andel af de omkostninger, som kommunen har til administration af affaldsområdet. F.eks. til affaldsplanlægning, regulativudarbejdelse og udgifter til staten for statslige registre og databaser.

Ansøgninger om fritagelser fra administrationsgebyret, skal sendes til AffaldPlus senest 8 uger fra fakturadatoen. Efter skæringsdatoen bliver der set bort fra ansøgning om fritagelse.

På AffaldPlus's hjemmeside, kan du læse mere om administrationsgebyret, og om hvordan du søger fritagelse.

Brugen af genbrugspladser

Som virksomhed i en AffaldsPlus-kommune, kan du anvendes genbrugspladserne, til bortskaffelse af mindre mængder erhvervsaffald. Betaling foregår pr. besøg.

Som erhverv skal du betale for aflevering af farligt affald. Farligt affald skal vejes af personalet ved afleverering, hvorefter der udstedes en kvittering. Kvitteringen skal du gemme, som dokumentation for, at du har bortskaffet de farlige affald korrekt.

Som virksomhed må du højst aflevere 200 kg farligt affald om året på genbrugspladsen.

På AffaldPlus's hjemmeside kan du læse mere om priser og brugen af genbrugspladserne.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 25.10.2018 - 11:30