Jordforurening

Her kan du finde information, som du kan have brug for, når du arbejder i jord eller opdager en jordforurening:

Er din grund kortlagt som forurenet

Det er Region Sjælland, som har til opgave at registrere og kortlægge alle forurenede grunde, der kan udgøre en trussel for miljø, sundhed og grundvand.

Du kan gå ind på Region Sjællands hjemmeside og få oplyst, om din ejendom er kortlagt som forurenet. Her kan du fremsøge din ejendom i adressefeltet. Det vil nu fremgå om ejendommen er kortlagt. Hvis du efterfølgende trykker på ”Vis valgte matrikler”, får du en oversigt, hvor du kan hente en attest med alle oplysninger vedrørende jordforurening, registreret på grunden.

Du kan også vælge at kontakte Region Sjællands jordkontor på telefon: 57 87 59 04 eller på mail: regionaludvikling@regionsjaelland.dk

Skal du flytte jord

Det er vigtigt at jord som er forurenet, eller som er under mistanke om at være forurenet håndteres og bortskaffes korrekt.

 

Du kan læse mere om jordflytning her

Bor du på en lettere forurenet grund

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er begrænset. Du kan helt undgå påvirkningen fra lettere forurenet jord, hvis du følger nogle enkle retningslinjer.

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, KL og Danske Regioner lavet informationsmaterialet ”EN HVERDAG MED JORD I BYEN” – Gode råd”, hvor du kan læse mere om de forholdsregler, du kan tage for dig og din familie.

BilagStørrelse
PDF ikon En hverdag med jord i byen - gode råd618.3 KB

Akut opstået forurening

Akut opstået forurening

Hvad skal du gøre, hvis uheldet er ude – f.eks. olietanken er blevet utæt, gylletanken der er sprunget læk, eller forurening på jord og i vandløb?:

  • Forsøg at stoppe utætheden/sæt noget under til at opsamle spild
  • Ring 112

Alarmcentralen kontakter efterfølgende beredskabet i Faxe Kommune.

Ved mindre forureninger, som ikke medfører farer for at spredning af forureningen, skal du kontakte kommunen på første hverdag efter uheldet.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 13.06.2023 - 13:43