Dyrehold i byzone og hobbydyrehold

Der er forskel på, hvilke hobbydyr du må have, alt efter om du bor i byzone eller i landzone.

Et hobbydyrehold er defineret som et

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål, er det ikke tilladt at holde heste, køer, grise, får, geder og andre hov- eller klovbærende dyr. Du må tilgengæld gerne have op til 4 hunde med hvalpe under 18 uger, eller et fjerkræhold på op til 8 hundyr og et handyr, hvis dyreholdet ikke er til væsentlig gene for naboerne.

I landzone må du holde alle former for husdyr, men nogle gange skal dyreholdet anmeldes til eller godkendes af kommunen.

Du kan læse mere om reglerne for hobbydyrehold her på siden.

 

I lovgivningen skelnes der mellem erhvervsmæssigt og ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, forskellen gå udelukkende på antallet af dyr og ikke om du har dyrene i erhvervsøjemed.

BilagStørrelse
Gode råd om hobbydyrehold400.5 KB
Fugleregulativ630.35 KB

Hold af fjerkær og fugle

Når du har høns eller andet fjerkær, følger der et særligt ansvar med, der betyder, at du skal overveje, hvordan dit fjerkær er til mindst mulig gene for dine naboer og omgivelserne.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis du taler med dine naboer, før du kaster dig ud i et projekt med fjerkærhold.
Hvis fjerkræholdet giver gener for naboerne (larm, hanegal, lugt, fluer osv.), og naboerne klager til kommuenen, vil vi vurdere om der er tale om en væsentlig gene. I nogle tilfælde kan vurderingen munde ud i et påbud  om afhjælpende foranstaltninger eller forbud mod dit fjerkærhold.

I Faxe Kommune har vi udarbejdet et regulativ for hold af fjerkræ og andre større fugle i byzone, bymæssig bebyggelse, sommerhusområder og andre områder, der ved lokalplan er overført til boligformål elelr blandet bolig og erhverv. I regulativet kan du læse mere om, hvilke regler der gælder for at holde fjerkræ eller andre større fugle i disse områder. F.eks. må du dit fjerkræhold højest bestå af 8 hundyr og et handyr, og der er særlige krav til placering af hus, voliere, foder og gødning. Du finder regulativet øverst på denne side.

I landzonen må du holde op til 30 høns eller andet fjerkær, uden at dette skal anmeldes til kommuen. Ønsker du mere end 30 stk. fjerkræ er der tale om et erhvervsmæssigt dyrehold, der skal anmeldes til kommunen.

Hunde

Under opbygning

Hold af heste

Under opbygning

 

Andre husdyr

Under opbygning

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 31.10.2018 - 22:29