Børn og unges sundhed, trivsel og læring

Her finder du oplysninger om samarbejdet omkring børn- og unges sundhed, trivsel og læring samt om SSP

Sundhedstilbud til skolebørn

Sundhedsplejen er et tilbud til alle børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi tilbyder at rådgive og vejlede børn, unge og forældre om sundhed og trivsel. Det foregår på klasseniveau eller ved individuelle konsultationer.

Vi har løbende kontakt med skolebørnene, og vi samarbejder med skolens lærere om emner, der vedrører skolebørnenes sundhed og trivsel.

Vi tilbyder også gratis tandpleje til alle børn fra 0 til 18 år. Tandplejetilbuddet består af undersøgelse og al nødvendig tandbehandling samt sundhedsfremme.
Du kan følge Tandplejens facebookside her

Børne/ungegrupper - hvis du har det svært

Grupperne er for børn og unge, der lever i en familie med problemer med alkohol, stoffer eller psykisk sygdom. I grupperne kan børnene/de unge opleve, at de ikke er alene med deres tanker og børnene/de unge får støtte i at håndtere det, der kan være svært.

Læs mere på Rusmiddelcentrets hjemmeside

 

Særligt tilbud til overvægtige skolebørn

Overvægtige børn tilbydes et målrettet forløb "Fra Rund til Sund" med både kost-, livstils- og motionsvejledning. Forløbet består typisk af 6-7 konsultationer hos sundhedsplejerske/kostvejleder, og der er plads til ca. 60 børn i 2018/2019.

Kontakt skolens sundhedsplejerske for mere info

Sundhedsplejens Mandagscafé

Den 1. mandag i hver måned kl. 10-12 er der mandagscafe for nybagte forældre på biblioteket i Haslev i mødesalen (i kælderen) Jernbanegade 62.

Inviterede gæster vil holde oplæg for diskussion om forskellige emner, inden for småbørnsområdet. Du vil få lejlighed til at møde andre forældre fra lokalområdet, og mødre vil få mulighed for at starte i en mødregruppe. Der vil være mulighed for at få vejet dit barn en ekstra gang og få en kort snak med en sundhedsplejerske, om dit barns ve og vel. Husk blot at medbringe en stofble.
Vi giver en kop kaffe eller te.

 

It-hjælpemidler i overgangen til ny skole og uddannelse

Med virkning fra 1. august 2019 har elever med dokumenterede funktionsnedsættelser i form af ordblindhed mulighed for at tage deres hjælpemiddel (her læse-/skriveværktøj) med i overgangen til nye skole eller uddannelse. Ordningen er gældende i en periode på 3 måneder, hvorefter hjælpemidlet afleveres tilbage til Faxe Kommune.

Hvis man ønsker at gøre brug af ordningen, skal henvendelse rettes til den skoleafdeling, hvor ens barn er indskrevet.

Netværk for tidlig literacy

Som led i arbejdet med at skabe sammenhæng i de sproglige indsatser mellem børnehave og skole, har vi i Faxe Kommune et tværgående netværk for tidlig literacy. Her mødes kommunens bh.klasseledere og førskolepersonale fra dagtilbud til 3 årlige møder, for at videndele og samskabe inden for områder som:

Sprogindsatser på tværs af dagtilbud og skole

Sprogvurdering - hvad, hvorfor og hvordan?

Sproglig udvikling - almindelig/afvigende

 

Kritiske forudsætninger for læsning Netværket drives af kommunens sprog- og læsekonsulent i samarbejde med en talehørekonsulent.

 

Sundhedsplejen i Faxe Kommune

Tandplejen i Faxe Kommune

SSP

SSP-konsulenterne i Faxe Kommune er forankret i et SSP-team. Læs mere om teamet og deres arbejde på SSP Faxe's egen hjemmeside ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om, hvordan SSP er organiseret i Faxe Kommune, kan du læse mere i kommissoriet for SSP-organiseringen, som du finder ved at følge dette link.

Hvis du vil vide mere om det poltiske arbejde i SSP, kan du læse referater fra SSP-styregruppemøderne, som du finder ved at følge dette link.