Støtte til børn, unge og familier

Her finder du råd og vejledning til muligheder for hjælp, selvhjælp og støtte til børn, unge og familier

 

 

 

 

Angst

Selvhjælp til forældre til børn med angst
Er du forælder til et barn i 1. til. 6. klasse der udviser tegn på angst i hverdagen, tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hjælp til dig og dit barns angst ved angstprogrammet Få Styr på Angsten.

Ønsker du at vide mere om Få Styr på Angsten kan du læse mere i folderen ”Få Styr på Angsten – folder til forældre”.

 

Hjælp til unge med angst
Er du ung med angst eller tegn på angst i hverdagen og går i 7. til 10. klasse, tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hjælp til dig ved angst- og gruppeforløbet Chilled.

Ønsker du eller din forælder at vide mere om Chilled kan I læse mere i folderen ”Chilled – folder til forældre”.

 

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hvis du ønsker at være med i et af de nævnte lettere behandlingstilbud med dit barn/den unge - eller har du spørgsmål til et af tilbuddene, er du meget velkomne til at kontakte os i PPR på nedenstående numre.

Vi kontakter dig, så snart vi starter et nyt angsthold (til forældre eller de unge) op eller når der er ledig plads i Back2School, hvor vi afklarer i en samtale, om tilbuddet der ønskes er det rigtige til dig og dit barn/den unge.

 

PPR (Administrationen):
56203460

Charlotte Daugaard (Psykolog):
51551333 – MANDAGE KL. 8-9

Højt skolefravær

Hjælp til forældre til børn med højt skolefravær

Har dit barn bekymrende højt skolefravær og går i 0. til 9 klasse, tilbyder Pædagogisk Psykologisk Rådgivning hjælp til at tackle fraværet ved hjælp af programmet Back2School.

Ønsker du at vide mere om Back2School kan du læse mere i folderen ”Back2School – folder til forældre”.

 

Kontakt til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Hvis du ønsker at være med i det nævnte lettere behandlingstilbud med dit barn/den unge - eller har du spørgsmål til et af tilbuddene, er du meget velkomne til at kontakte os i PPR på nedenstående numre.

Vi kontakter dig, så snart der er en ledig plads i Back2School, hvor vi afklarer i en samtale, om tilbuddet der ønskes er det rigtige til dig og dit barn/den unge.

 

PPR (Administrationen):
56203460

Charlotte Daugaard (Psykolog):
51551333 – MANDAGE KL. 8-9

BilagStørrelse
PDF ikon Back2school - folder til forældre542.12 KB

Trivsel - Ungerådgivning

Hvis dit barn har vanskeligheder med trivslen i daginstitutionen, skolen, i hjemmet eller i forhold til kammeraterne kan pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) måske være relevant.

Individuel psykologsamtale kan ske:

 • Efter henvisning fra en sagsbehandler
 • Når forældres egne problemer skal løses som en indsats for at støtte resten af familien.
 • Når børn/unge har været udsat for særlige belastninger.

Forældre deltager løbende i støttende og vejledende samtaler.


UngeRÅDgivning - er et tilbud i PPR, hvor du kan henvende dig anonymt og få en snak med en psykolog

Har du brug for at tale med en psykolog om dine bekymringer og problemer, så er UngeRÅDgivningen måske et tilbud for dig. Faxe kommunes Pædagogiske Psykologiske Rådgivning tilbyder op til tre gratis og anonyme samtaler til alle unge fra 7. klassetrin op til 18 år både i Haslev og Faxe by.

Ønsker du, at blive kontakte af UngeRÅDgivningen kan du henvende dig på tlf. nr. 51 64 98 10 

Rådgivningen er lukket for henvendelser i vinterferien (uge 7 og 8), i juli måned og i efterårsferien (uge 42) samt mellem jul og nytår.

 

Sproglig udvikling - Tale-hørekonsulent

Er du bekymret eller i tvivl om dit barns sproglige udvikling, så læs mere her og få information om hvad du kan gøre.

Nogle børn har vanskeligheder ved at udvikle sprog eller tale. Disse vanskeligheder kan forekomme af forskellige årsager.

Tale- og sproglige vanskeligheder hos børn mellem 0-6 år kan fx komme til udtryk ved at:

 • dit barns tale ikke kommer i gang.. Hvis barnet hiver i tøjet og peger i stedet for at bruge ord. Hvis barnet udelukkende bruger tegn og mimik. Hvis barnet ikke siger noget.
 • dit barn ikke reagerer på tale. Barnet gør ikke hvad man beder det om. Barnet er afventende. Barnet udviser usikkerhed.
 • dit barn ikke hører. Når barnet ikke reagerer på kraftige lyde. Hvis barnet ikke udtaler ordene korrekt. Hvis barnet ofte siger "Hvad?" og altid vender det samme øre mod dig når du siger noget. Det første du kan gøre er at gå til øre-næse- halslæge!
 • dit barn udtaler ord utydeligt. Det er svært for omgivelserne at forstå barnets tale. Siger dit barn fx "dol" i stedet for "sol" eller fx "mør" i stedet for "smør", "tat" istedet for "kat".
 • dit barns ord har svært ved at komme ud af munden eller sidder fast. Barnet hopper på ordene. Barnet gentager ordene. Barnet 'taler sort'.

Det kan også være at barnet har svært ved at udtrykke ønsker og behov, har en hæs stemme eller pludseligt mister sin stemme, har svært ved at formulere sig generelt, siger sætninger med ord i en forkert rækkefølge, ikke har ret mange ord eller har svært ved at finde ordene.

Hvis du har en bekymring om dit barns sprog anbefaler vi at du kontakter en af tale-hørekonsulenterne eller tager en snak med personalet i det pasningstilbud dit barn er i.

Tale-hørekonsulenterne tilbyder konsultation, rådgivning og vejledning, og vi vurderer behovet for specialpædagogisk bistand. Når vi rådgiver og vejleder videregiver og deler vi viden med forældre og samarbejdspartnere. Når vi underviser et barn er det altid i samarbejde med forældre og samarbejdspartnere. Vi arbejder tværfagligt, og har fokus på tidlig og forebyggende sproglig indsats. Vi kommer regelmæssigt i kommunens dagpleje, daginstitutioner og skoler. Vi tilbyder tale-hørepædagogisk bistand til børn mellem 0-18 år.

 

For yderligere oplysninger kontakt PPR på tlf. 56 20 34 60.

Motorisk og sansemæssig udvikling - Ergoterapi

Er du bekymret for dit barns sansemotoriske udvikling og mener, har du brug for hjælp til hvordan du kan støtte dit barn, anbefaler vi at du først tager en snak med personalet i det dagpasningstilbud dit barn er i.

Børne-ergoterapeuten yder rådgivning og vejledning til barnets forældre, daginstitution, dagpasningstilbud skole/SFO, efter tilladelse fra forældrene.

Hvis dit barn har motoriske udfordringer kan det for eksempel komme til udtryk på følgende måder:

 • Dit barn kan ikke lide at ligge på maven som spæd, kan være længere tid om at lære at sidde eller have besvær med at lære at kravle, gå, hoppe og løbe, og snubler måske ofte længe efter de har lært at gå. Senere lægger du måske mærke til at de har besvær med at koordinere ml. arme og ben og har svært ved at følge med de andre børn i kropslig udfoldelse.
 • Dit barn har måske svært ved at lære nye daglige færdigheder som at tage tøj af og på, knappe og lyne, spise med kniv og gaffel, holde på en blyant, skrive og tegne, og lære at cykle, og opgiver ofte i forsøget på at lære nyt.
   

Hvis dit barn har sansemæssige udfordringer kan det for eksempel komme til udtryk på følgende måder:

 • Dit barn tolker sanseindtryk tydeligere end de fleste, bliver let overvældet af sanseindtryk for eksempel lyde, berøring (kan. ikke lide at blive fedtet på fingrene), fart (bliver forskrækket hvis de bliver svinget eller får hovedet nedad), svært ved at acceptere ny mad når smag og konsistens ændres. Nye omgivelser som at gå i butikker eller være på besøg, påvirker barnet efterfølgende, det får let til gråd eller virker overstimuleret.
 • Dit barn tolker sanseindtryk mindre tydeligt end de fleste. De kan komme til at bruge for mange kræfter, krammer hårdt, klatre meget højt op, og kommer ofte til skade. De lægger ikke mærke til at tøjet sidder forkert, der er mad om munden, tøjet er vådt og de er kolde.
 • Dit barn har et stort behov for at mærke sig selv via sanserne. De elsker at kravle højt op og springer ned, nyder at bumpe ind i ting, blive mast/krammet hårdt, løber stærkt for at mærke farten, gynger højt og er i bevægelse det meste af tiden. De er søger sansestimuli i en grad at det forstyrrer deres egen leg.

Børneergoterapeut Susanne Løfgren Rud kan kontaktes i telefontiden tirsdag kl. 13-14 på tlf. 5620 2639, mobil 2011 5417.

Åben anonym forældrerådgivning

I den åbne anonyme forældrerådgivning kan forældre med børn i alderen 0-18 år få gratis rådgivning. Du kan uforpligtende drøfte dine bekymringer og/eller problemer, og vi rådgiver dig i din indsats omkring trivslen i familien.

Kort om den anonyme forældrerådgivning:

 • Henvisning er ikke nødvendig - du ringer bare til os
 • Vi skriver ikke journal
 • Vi tilbyder op til 3 samtaler
 • Rådgivningen har lukket i alle skoleferier

Har du brug for mere hjælp end forældrerådgivningen, giver vi dig råd til, hvor du kan henvende dig.

Kontakt:
Du kan ringe og bestille en tid på telefonnummer 3050 8625 mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-10.00 (gælder dog ikke i skoleferier, hvor rådgivningen har lukket).

Samtalerne finder sted enten på Sundhedscenteret, Præstøvej 78, 4640 Faxe eller på Søndergade 12, 4690 Haslev.

Vi aftaler, hvor vi mødes, når du kontakter os.

Hvis vi får kendskab til alvorlige forsømmelser i forhold til børn og unge, har vi pligt til at underrette de relevante myndigheder.

Familiebehandling (Familiehuset)

De fleste familier støder ind i problemer undervejs i livet. Ofte kan familier selv håndtere det og komme på rette spor igen. Andre gange er problemerne blevet så store, at det kræver rådgivning og behandling. I sådanne situationer kan Familiehuset være en mulighed.

Familiehuset tilbyder behandling til familier med børn i alderen 0-18 år, gravide og nybagte forældre samt unge.

Rammer:
Et forløb i Familiehuset tilrettelægges, så det passer til netop jeres familie. Det er vigtigt for os, at vores samarbejde er meningsfuldt i forhold til det, I gerne vil forandre og de forandringskrav, I står overfor.

Hvordan?
Familiebehandling kan bestå af:

 • Familieaktiviteter med fokus på samvær, trivsel og rammer
 • Individuelle samtaler
 • Forældresamtaler
 • Forældre-barn/ung samtaler
 • Gruppeterapi
 • Møder med andre personer, der er vigtige for barnets trivsel og udvikling
   

Hvor?
Som udgangspunkt foregår behandlingen i Familiehusets lokaler i Haslev eller Faxe, men det kan også foregå i hjemmet, hvis vi sammen skønner, at der er behov for det.
 

Hvor ofte?
Typisk mødes vi en gang om ugen, men det er altid individuelt. Hvor langt forløbet er og hvor ofte vi mødes, afhænger af problemstillingen i jeres familie, men ofte varer det mellem 3-12 måneder.

Der kan være behov for, at du/I skal være fleksible, da familieaktiviteter og samtaler ligger indenfor almindelig arbejdstid.
 

Kontakt
I skal som familie have kontakt til en Børn og Unge-sagsbehandler for at få familiebehandling. Ring på 5620 3000 og bed om at blive viderestillet til Socialcentret, Børn & Unge.