Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er tilrettelagt for unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, fx unge udviklingshæmmede.

En særlig tilrettelagt Ungdomsuddannelse henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner.

For at komme igang, skal du henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Sammen med UU-vejlederen bliver der lagt en uddannelsesplan for dig. Kontakt:

Helle Holm Håkansson
Mobil: 5620 2754
E-mail: hhkan@faxekommune.dk 

 

Læs mere om STU på UddannelsesGuiden 

Læs mere om STU på Undervisningsministeriets hjemmeside

 

STU Faxe 

Faxe Kommune oprettede en STU i august 2013. Uddannelsen indledes med et afklaringsforløb, hvor den unge i samarbejde med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og sine forældre laver en uddannelsesplan for forløbet. Udgangspunktet er den unges ønsker og muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse.

Der er undervisning i følgende fag:
Kulturværktøjer, bo undervisning, medborgerskab, ungdomsliv, socialfag og tilpassede aktiviteter. Uddannelse indeholder både undervisning og praktiske aktiviteter, herunder praktikophold i virksomheder og institutioner.

Når du er elev i uddannelseshuset, er det DIG der er i centrum. Vi har en anerkendende positiv tilgang, vi ser muligheder frem for begrænsninger, vi rykker ved dine grænser i dialog med dig. Vi fokuserer på ressourcer og udviklingspotentiale, og vi tilpasser undervisningen til dine behov. Vi skræddersyr forløbet til den enkelte elev.

Undervisningen består af:

 • En almen del, der indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv.
 • En specifikt målrettet del, der med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder
 • Praktikophold i virksomheder og institutioner, der skal give den unge erfaring med arbejdsforhold og samarbejde på en arbejdsplads.

 

Håndværk- og designlinje

Brug dine sanser og lær at udtrykke dig på forskellige kreative måder.

På linjen arbejdes der med, at du opnår en forståelse af dig selv og omverdenen gennem en kreativ og visuel udtryksform - både i individuelle processer og større sammenhænge. Et af målene er blandt andet, at du udarbejder et færdigt produkt til forskellige udstillinger. Du udforsker og bruger dine sanser, bearbejder indtryk og lærer at udtrykke dig på forskellige kreative måder.

Krop- og Sundhedslinje

Film og Mediedesign

Her kan du erhverve ny viden, færdigheder og kompetencer gennem de digitale medier

Formål/hvorfor:

Formålet med Film og Mediedesign er, at du erhverver dig ny viden, færdigheder og kompetencer gennem de digitale medier. Der tages udgangspunkt i dit forhåndskendskab til computer og iPad, samt eventuelle interesse for film og medier generelt. Du vil gennem arbejdet med film og medier kunne få muligheden for at udvikle en selvstændig og kritisk tilgang til medielandskabet og de historier og nyheder vi præsenteres for gennem film og medier. Du vil kunne få forudsætninger for at fortælle en historie i billeder og lyd og du vil bedre kunne skelne virkelighed og fiktion, som det vises i fjersynet.

Indhold: Det vil du blive undervist i:

 • Filmforløb med fokus på filmiske virkemidler og analyse.
 • Fremstilling af film herunder; fiktions-, kort-, praktik-, reklame-, stopmotion- og animations-, vejlednings-, nyhedsudsendelser og informationsfilm, oplysningsfilm om samfundet, offentlige instanser, arbejdspladser og måske spændende personer i lokalsamfundet.
 • Brugen af iPad til at tage billeder, optage film, lyd og musik, samt til redigering.
 • Brugen af computer (PC/Mac)
 • Hjemmeside fremstilling
 • Komme rundt på Internettet, bruge søgeredskaber og begå sig på de sociale medier.
 • Brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler, herunder skrivestøtte-programmer, såsom AppWriter, Intowords, Dragon Dictation, Speak and Send, OCR-programmer (scan tekst og få den læst op), QR-koder etc.
 • Telefonen som hjælp til struktur og støtte i hverdagen, samt research og kontakt.
 • Digital fremstilling af trykte medier herunder; reklameannoncer, plakater og invitationer.

Metode:

For at kunne lave film er det nødvendigt at kunne indgå i en gruppe. Alle har deres roller og funktioner. Dette er noget du vil komme til at øve dig meget i på Film og Medie. Du vil også komme til at vise dine ting og dit arbejde frem for de andre elever og lære at give og modtage kritik. På den gode måde. Du vil også øve dig i at række ud i verden og sætte billeder og ord på det du oplever.

Fagbeskrivelser for STU Faxe

Formål:
”At den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt – og eventuel til videre uddannelse og beskæftigelse”. (Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.)

Vi tilbyder:
Et fleksibelt og individuelt undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer, forudsætninger og interesser. Vi tilbyder skoleforløb med fag beskrevet nedenfor og praktikforløb, hvor eleven kan komme i praktik internt på vores egne ”værksteder” – men også eksternt i lokale, kommunale og private virksomheder.

Vores tilgang:
Vi tager udgangspunkt i en positiv tilgang, hvor der fokuseres på ressourcer og udviklingspotentialer. Vi ser muligheder frem for begrænsninger – og eleven får mulighed for at flytte sine grænser. Den unge HAR måske en diagnose, men det er vigtigt at fastholde, at den unge ikke ER sin diagnose.

Vi har en Almen linje og Film-og mediedesign
Vi arbejder med at afklare og udvikle følgende kompetencer:

 • Personlige kompetencer: styrker, udviklingspotentialer, selvtillid og selvværd
 • Sociale kompetencer: konflikthåndtering, fornøjelser, samvær, fritidsaktiviteter m.m.
 • Huslige kompetencer: madlavning, rengøring, tøjvask osv. Hygiejnekursus
 • Faglige kompetencer: læse, skrive og forstå, regne og ”regne-den-ud”,
 • Digitale kompetencer: sms, mails, facebook m.m.
 • Samfundsfaglige kompetencer: medborgerskab og demokrati m.m.

Vi tilbyder følgende ”fag”:

 • Ungdomsliv:
  Herunder arbejdsliv, fritidsliv, familieliv, sundhed og seksualitet
 • Socialfag:
  Her arbejder vi med at udvikle de personlige og sociale kompetencer. Vi tager afsæt i folkeskolens formålsparagraf om elevernes alsidige udvikling og i ”De ti vigtigste samfundskom-petencer” iflg. WHO. Vi arbejder med identitet, følelser, kommunikation, sociale historier og læringsstile. (?)
 • Medborgerskab:
  Her lærer eleverne, hvad det vil sige at være borger i et demokratisk samfund. Vi underviser i samfundsfag og kulturfag. Derudover beskæftiger vi os med ”det rummelige arbejdsmarked” og eleverne lærer at bruge ”Borgerservice”.
 • Kulturværktøjer:
  Med kulturværktøjer menes de færdigheder, der er nødvendige at mestre i et moderne samfund. Det er færdigheder der typisk og traditionelt dækkes ind under fagene dansk og matematik. Eleven træner og evt. vedligeholder disse kompetencer, så eleven i så høj grad som muligt kan være en aktiv og deltagende samfundsborger. Vi har ”læseværksted”, ”skriveværksted” og ”regneværksted”.

Film- og mediedesign
Det meste af undervisningen foregår med iPads, PC med mere. Her kommer du blandt andet til at beskæftige dig med følgende:

 • Du kommer til at lave små film, TV-indslag, nyhedsudsendelser og reklamer.
 • Du bruger iPads til at træne læsning, skrivning og hverdagsregning.
 • Du lærer at bruge velfærdsteknologi som hjælpemiddel i hverdagen. Velfærdsteknologi er en afløser for IT-rygsækken.

Her kan du hente vores fagbeskrivelser i pdf format.

BilagStørrelse
PDF ikon bo-undervisning.pdf159.81 KB
PDF ikon it-_og_medie.pdf171.4 KB
PDF ikon kulturvaerktoejer.pdf159.28 KB
PDF ikon medborgerskab.pdf160.18 KB
PDF ikon socialfag.pdf175.69 KB
PDF ikon ungdomsliv.pdf174.59 KB

Kontaktinformation

STU Faxe

Centerleder June Baash-Larsen
Telefon 24 83 15 73
mail: jbaas@faxekommune.dk 

FSU: fsuadm2@faxekommune.dk
(personfølsomme oplysninger sendes via borger.dk)

 

Opdateringsdato: 09.03.2023 - 11:05