Ydelser

På denne side kan du finde information om de forskellige ydelser.

Her finder du info om kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, obligatorisk pensionsordning, pensioner, enkeltydelser, dagpenge og andre ydelser.

Kontanthjælp

Kontanthjælp er en økonomisk hjælp i perioder, hvor du på grund af ledighed eller sygdom ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Læs mere om kontanthjælp, hvis du er over 30 år her.

Læs mere om kontanthjælp, hvis du er under 30 år og har en uddannelse her.

Se de aktuelle satser for kontanthjælp her.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning

Uddannelseshjælp

Hvis du er under 30 år, og har du ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan du få uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

Læs mere om uddannelseshjælp, hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse her.

Se de aktuelle satser for uddannelseshjælp her.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning.

Kontanthjælp og uddannelseshjælp - ophør, nedsættelse og tilbagebetaling

Hvis du ikke opfylder de krav, der følger med det at modtage kontant- eller uddannelseshjælp, kan du risikere at din ydelse stopper, bliver nedsat eller skal tilbagebetales.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse er en økonomisk ydelse til dig, der ikke har boet i Danmark (eller Grønland og Færøerne) i mindst 9 år ud af de seneste 10 år og har mindst haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder (4.810 timer) indenfor de seneste 10 år og ikke kan forsørge dig selv eller din familie.

Læs mere om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse her.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning.

Ledighedsydelse

Hvis du er godkendt til et fleksjob, men endnu ikke har fundet et fleksjob, kan du modtage ledighedsydelse som forsørgelsesgrundlag i ledighedsperioden.

Læs mere om ledighedsydelse her.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning.

Enkeltydelser

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række uforudsete udgifter.

Læs mere om enkeltydelser og ansøg her.  

Kontakt Jobrehabiliteringscentret for råd og vejledning.

Førtidspensionist
Er du tilkendt førtidspension før 2003, bedes du henvende dig i Borgerservice og søge om personlige tillæg.
Er du tilkendt førtidspension efter 2003, bedes du søge en enkeltydelse, hvis du har behov for økonomisk hjælp.

Førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat i et sådant omfang, at du ikke kan komme til at arbejde – hverken i et ordinært job med støtte, eller i et særligt tilrettelagt fleksjob – kan kommunen tilkende dig førtidspension. Har du højest fem år til folkepensionsalderen, så har du mulighed for at ansøge kommunen om særlig førtidspension – også kaldet seniorførtidspension.

Læs mere om førtidspension her.

Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Dvs. det er kommunen, der vurderer, om du opfylder betingelserne for at få førtidspension. Men det er Udbetaling Danmark, der beregner og udbetaler din førtidspension, når du har fået den tilkendt. Du skal derfor kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension.

Kontakt Udbetaling Danmark - pension.

Se satserne for førtidspension her.

Kontakt Jobcenterets afdeling for jobrehabilitering, sygedagpenge og ressourceforløb for råd og vejledning.

Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne.

  • Kommunen skal have visiteret dig til et ressourceforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

Læs mere om ressourceforløbsydelse under ressourceforløb her.

Kontakt Jobcenterets afdeling for jobrehabilitering, sygedagpenge og ressourceforløb for råd og vejledning.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaring

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Læs mere ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb her.

Se satserne på ressourceforløbsydelse under jobafklaring her.

Kontakt Jobcenterets afdeling for jobrehabilitering, sygedagpenge og ressourceforløb for råd og vejledning.

Dagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og supplerende arbejde.

Læs mere om dagpenge her.

Kontakt Jobcentret for råd og vejledning.

Obligatorisk Pensionsordning

Ny pensionsordning

Det er vigtigt at spare op til pension – også når du i en periode af dit liv modtager en ydelse fra det offentlige. Derfor vil du fra den 1. januar 2020 få en ny obligatorisk pensionsordning, når du fx modtager dagpenge, kontanthjælp eller førtidspension.

Det er staten, der betaler bidragene til din pensionsordning. Du vil derfor ikke kunne mærke på pengepungen, at du sparer op. Det sker helt automatisk.

Hvor meget bliver der indbetalt?

Det er svært at sige, hvor meget der bliver indbetalt til din pensionsordning. Beløbet afhænger nemlig af din ydelse. I 2020 bliver der indbetalt et beløb, der svarer til 0,3 procent af din ydelse. Frem til 2030 vil beløbet hvert år stige.

Senest i 2029 skal Folketinget beslutte, hvordan pensionen videre skal udvikle sig.

Her kan du få yderligere information obligatorisk pensionsordning

Kontaktinformation

Jobcenter og Jobrehabiliteringscenter
Jobcenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: jobcenter@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobcentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobcentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13


Åben vejledning:
Tingvej 7, 4690 Haslev
mandag - tirsdag kl. 10-13
onsdag lukket
torsdag kl. 10-17
fredag kl. 10-13

UngeVejen:
Søndergade 12, 4690 Haslev, Bygning E

 

Jobrehabiliteringscenter
Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 56 20 30 00
E-mail: kommunen@faxekommune.dk


Telefontid:

Mandag, tirsdag,
torsdag og fredag: kl. 09-13

Jobrehabiliteringscentrets sagsbehandlere træffes pr. tlf. 56 20 30 00:

Mandag og tirsdag kl. 09.00 – 10.00
Onsdag lukket
Torsdag og fredag kl. 09.00 – 10.00

Jobrehabiliteringscentrets administration træffes:
mandag - tirsdag kl. 9-13
onsdag lukket
torsdag - fredag kl. 9-13
 

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:20