Whistleblower

I Faxe Kommune er der en whistleblowerordning, som medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere kan benytte, ved direkte kendskab til eller stærk mistanke om grove fejl og ulovligheder

Indberetning sker via webformularen "Indberet whistleblower".

Whistleblowerordningen i Faxe Kommune har til hensigt at styrke åbenheden og gennemsigtigheden i kommunen. Ordningen skal medvirke til at forebygge og stoppe eventuelle grove fejl og ulovligheder. Whistlerblowerordningen er en mulighed, hvis medarbejderen/samarbejdspartneren ikke føler sig tryg ved at bruge de almindelige kanaler, eller hvis medarbejderen/samarbejdspartneren har henvendt sig til ledelsen, uden at der er handlet på henvendelsen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den nuværende tillidsbaserede dialog mellem ledelse og medarbejdere/samarbejdspartnere samt den eksisterende tillidsmands- og medarbejdersamarbejdsordning (MED).

Indberettere er beskyttede og kan være anonyme.

Det er borgerrådgiver Anne Thielemann, der varetager whistleblowerfunktionen.

 

 

Opdateringsdato: 30.10.2018 - 14:45