Solcelleparker, retningslinjer

Her på siden kan du læse Faxe Kommunes administrative retningslinjer for opsætning af solcelleparker.

Faxe Kommune deltager i DK2020-projektet, og har forpligtet sig til at leve op til Parisaftalens målsætninger om senest i 2050 at være klimaneutral. Deltagelsen i DK2020- projektet indebærer endvidere, at vi arbejder for (senere har godkendt) en klimaplan 2022-2050 – For en grønnere og mere bæredygtig fremtid. Derfor har Faxe Kommune udarbejdet konkrete retningslinjer, som skal anvendes, når der skal planlægges for nye solcelleparker i kommunen. Retningslinjerne supplerer retningslinjerne i Kommuneplan 2021-2033. Retningslinjerne har til hensigt at skabe tydeligere retningslinjer i forhold til dialogen med henholdsvis borgerne og ansøgere, af de større solcelleanlæg, i forhold til klare rammer for fremtidige solcelleanlæg.

Faxe Kommune udlægger ikke konkrete arealer, hvorpå der kan etableres solcelleanlæg, men vi ser gerne at solcelleanlæg samles i klynger, for at gøre projektet bæredygtigt, samt placeres hvor der er adgang til net-tilslutning / lagring af strømmen.

Byrådets retningslinjer er godkendt på byrådsmødet den 20. december 2022.