Solcelleanlæg, VE-loven og retningslinjer

Her på siden kan du læse om VE-loven og Faxe Kommunes administrative retningslinjer for opsætning af solcelleparker.

VE-loven

Lokalplanlægning er som udgangspunkt erstatningsfri regulering af fremtidige forhold, hvorfor der ikke ydes erstatning for tab af ejendomsværdier eller herlighedsværdier i form af tabte udsigter over anden mands ejendom. Værditab varetages af VE-lovens værditabs- og salgsoptionsordning, der administreres af Energistyrelsen. VE-lovens ordninger er bl.a. til for at sikre ejerne af naboejendomme i området en mulighed for at søge kompensation for gener fra anlægget.

Faxe Kommune har ikke hjemmel til at stille skærpede krav til erstatning eller til at stille ændrede krav til opstiller om, hvordan ordningerne skal håndteres.

VE-loven indeholder yderligere en køberetsordning og en bonusordning. Køberetsordningen giver mulighed for at købe andele i et kommende projekt med opstilling af solcelleanlæg, og bonusordningen giver beboere af beboelsesejendomme beliggende i en afstand af op til 200 meter fra nærmeste solcelleanlæg mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid. Læs mere om VE-lovens ordninger på Energistyrelsens hjemmeside via dette link: Fremme af udbygning med vindmøller og solceller | Energistyrelsen (ens.dk)

Retningslinjer for solcelleanlæg

Faxe Kommune har udarbejdet konkrete retningslinjer, som skal anvendes, når der skal planlægges for nye solcelleparker i kommunen. Retningslinjerne supplerer retningslinjerne i Kommuneplan 2021-2033. Retningslinjerne har til hensigt at skabe tydeligere retningslinjer i forhold til dialogen med henholdsvis borgerne og ansøgere, af de større solcelleanlæg, i forhold til klare rammer for fremtidige solcelleanlæg.

Faxe Kommune udlægger ikke konkrete arealer, hvorpå der kan etableres solcelleanlæg, men vi ser gerne at solcelleanlæg samles i klynger, for at gøre projektet bæredygtigt, samt placeres hvor der er adgang til net-tilslutning / lagring af strømmen.

Byrådets retningslinjer er godkendt på byrådsmødet den 20. december 2022.

Den 12. oktober 2023 har Byrådet besluttet. at retningslinjerne hurtigst muligt skal opløftes til et kommuneplantillæg. En ny bekendtgørelse om planlægning for lokalplanpligtige solcelleanlæg i det åbne land er under udarbejdelse, så udarbejdelse af kommuneplantillæg afventer denne bekendtgørelse.