Regn, vintergæk
Regn, bøg

Regnvandshåndtering

Du kan etablere regnvandsløsninger på din grund, som opsamler og langsomt nedsiver regnvandet eller du kan udlede regnvandet til et dræn, vandløb, grøft sø eller lignende. Begge dele kræver en tilladelse fra kommunen.

Hvis jordbundsforholdene m.m. er egnede, er det muligt at etablere en regnvandsløsning i form af en faskine eller et regnvandsbed på din ejendom.

Du skal søge Faxe Kommune om tilladelse til etablering af regnvandsbed eller faskine.

Du kan læse mere om udledning til søer, vandløb, dræn mv. ved at klikke i menuen her på siden.

BilagStørrelse
PDF ikon Faktaark om regnvandsbed801.73 KB
PDF ikon Faktaark om regnvandsanlæg984.25 KB

Faskine

En faskine kan bruges til nedsivning af regnvand eller renset spildevand.

Du kan læse mere om faskiner her.

Regnvandsbed

Her kan du se en film om, hvordan et regnvandsbed fungerer. Det er ejer, der fortæller om sine erfaringer med anlægget.

 

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 10.08.2020 - 16:10