Ansøg om udledning af tag- og overfladevand

Du skal ansøge Faxe Kommune om tilladelse til at udlede tag- og overfladevand til en recipient, som kan være en sø, et vandløb eller havet.

Hvis du bygger et ny hus, eller vil aflede regnvandet fra din grund på anden måde, end du gør nu, skal du søge om tilladelse til dette. Det kan være, du gerne vil udlede tag- og overfladevand (regnvand) til en recipient. Dvs. udlede til vandløb, drænledning, søer, kyst mv. For at få tilladelse til dette skal du udfylde nedenstående ansøgskema og sende til naturogmiljoe@faxekommune.dk