Status - spildevandsrensning i det åbne land

Februar 2020

Faxe Kommune foretog sporstofundersøgelser på spildevandet på 15 ejendomme.

Januar til april 2019

Faxe Kommune foretog sporstofundersøgelser på spildevandet på 33 ejendomme.

September 2018

Faxe Kommune, Byrådet reviderer den 13. september 2018 administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land. Du kan læse den reviderede udgave nedenfor

August 2018

Faxe Kommune har sendt rykkerbrev til alle grundejere i område 2, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 2 har påbudsfrist 31. december 2017.

April 2018

Faxe Kommune har sendt nyt rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Februar 2018

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget godkender den 28. februar 2018 administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land.

Tredje kvartal 2017

Faxe Kommune påbegynder indgivelse af politianmeldelse mod grundejere, som ikke har opfyldt deres påbud.

Juni 2017

Faxe Kommune har sendt 2. rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Marts 2017

Rykkerbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Ny spildevandsplan

Byrådet har den 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021.

Status 2015-2016

November 2016

Påmindelsesbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt påmindelsesbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Maj 2016

Påbud til område 2.

Faxe Kommune har sendt påbud om forbedret spildevandsrensning til ejedomme i område 2. Området er delt op i 4 delområder med påbudsfrist i perioden 2017-2021.

Erindringsbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt erindringsbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist i oktober 2016.

Læs pressemeddelelsen herom.

Juli 2015

Varsel til område 2.

Faxe Kommune har sendt varsel af påbud om forbedret spildevandsrensning til ejedomme i område 2. Området er delt op i 4 delområder med påbudsfrist i perioden 2017-2021.

Læs pressemeddelelsen herom.

Status 2012-2014

December 2014

Spildevandsindsats er genoptaget.

Faxe Kommune har genoptaget spildevandsindsatsen i det åbne land, da statens vandplaner er endeligt vedtaget den 30. oktober 2014.

Grundejere i Faxe Kommune, som tidligere har fået påbud om at forbedre spildevandsrensningen senest den 31. december 2015, har fået forlænget fristen til den 30. oktober 2016.

Læs pressemeddelelsen herom.

Maj 2014

I maj 2014 satte kommunen spildevandsindsatsen i bero, indtil der blev vedtaget statslige vandplaner.

Læs pressemeddelelsen herom.

August 2012

Byrådet har i august 2012 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2012-2015. Af planen fremgår, at der i de kommende år frem til 2015 skal ske forbedret rensning af spildevandet på godt 700 ejendomme. I den efterfølgende planperiode 2016-2021 skal der ske forbedret spildevandsrensning på yderligere ca. 700 ejendomme. Du kan læse spildevandsplanen her.