Status - spildevandsrensning i det åbne land

Februar 2020

Faxe Kommune foretog sporstofundersøgelser på spildevandet på 15 ejendomme.

Januar til april 2019

Faxe Kommune foretog sporstofundersøgelser på spildevandet på 33 ejendomme.

September 2018

Faxe Kommune, Byrådet reviderer den 13. september 2018 administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land. Du kan læse den reviderede udgave nedenfor

August 2018

Faxe Kommune har sendt rykkerbrev til alle grundejere i område 2, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 2 har påbudsfrist 31. december 2017.

April 2018

Faxe Kommune har sendt nyt rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Februar 2018

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget godkender den 28. februar 2018 administrationsgrundlag for spildevand i det åbne land.

Tredje kvartal 2017

Faxe Kommune påbegynder indgivelse af politianmeldelse mod grundejere, som ikke har opfyldt deres påbud.

Juni 2017

Faxe Kommune har sendt 2. rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Marts 2017

Rykkerbrev til område 1.

Faxe Kommune har sendt rykkerbrev til alle grundejere i område 1, der endnu ikke har opfyldt deres påbud om forbedret spildevandsrensning. Grundejerne i område 1 har påbudsfrist 30. oktober 2016.

Ny spildevandsplan

Byrådet har den 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021.