Håndbog i samarbejde mellem frivillige og kommune

Her kan du læse en lille håndbog, der er tænkt som en hjælp til at sikre et frugtbart samarbejde med frivillige – til gavn for borgerne, de frivillige og den ansatte på den pågældende arbejdsplads.

Håndbogen indeholder inspiration til at danne rammerne om et godt og givtigt samarbejde, den indeholder etiske retningslinjer samt fortæller hvad der er muligt, at opnå gennem et godt samarbejde mellem kommune og frivillig.