Aktivitetstimetilskud

Der ydes aktivitetstimetilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år. Det gives baseret på antal aktivitetstimer.

Der ydes aktivitetstimetilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde for børn og unge under 25 år i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 5.

Tilskud ydes i forhold til foreningernes aktivitetstimer for deltagere under 25 år, der er aktive medlemmer af de pågældende foreninger, uanset bopæl.

Foreningerne indsender ansøgning senest den 1. april det pågældende år.