Lokaletilskud

Hvis I er godkendt af Folkeoplysningsudvalget som folkeoplysende forening, så kan I få lokaletilskud, der er en slags refusion af en vis procentmæssig andel af forskellige lokaleudgifter - det kan være fx. husleje i forbindelse med klublokaler.

Der ydes lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger, der etablerer frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven kapitel 7.