Landsbyer i Faxe Kommune

Faxe Kommune har gennemgået 22 af kommunens større landsbyer for at beskrive deres kvaliteter, kulturhistorie, samlingssteder og udbygningsmuligheder.

Landsbyanalyserne skal bruges til at sætte fokus på de enkelte landsbyers eksisterende værdier. Fremadrettet kan analyserne bruges til at diskutere nedrivning af huse og opførelse af nye, eller bevaring af gamle bygninger og smukke landsbyrum.

Analyserne er ikke en del af kommuneplanen, men er vigtigt baggrundsmateriale for planens kapitel 3. Nogle af landsbyanalyserne er fortsat under udarbejdelse og ligger som kladde. Kommentarer og ændringsforslag modtages gerne.

Landsbyanalyserne  kan findes som PDF-fil på siden.

Vindbyholt Roholte 100 MB

Store Elmue 66 MB

Høsten 67 MB