Landzone - Landsbyer og åbent land

Danmark er inddelt i tre zoner: Byzone, sommerhusområder og landzone. Landzonen omfatter derfor alle områder, som ikke er udlagt til by eller sommerhusområde.

Landzonetilladelser

I landzonen kræver det tilladelse fra kommunen at bygge nyt, udstykke eller at ændre anvendelsen af bygninger eller ubebyggede arealer. Du kan derfor med fordel kontakte kommunen i god tid, hvis du eksempelvis påtænker at bygge et nyt hus, et udhus, grave en sø, anlægge en ridebane, opsætte en husstandsvindmølle, terrænregulere, indrette en butik eller andet. Du finde flere oplysninger om landzonetilladelser på undersiderne "Aktiviter i landzone", "Sagsbehandling af landzonesager" og "Søg landzonetilladelse"

By- og landsbypulje

By- og landsbypuljen er en pulje penge som har til formål at styrke og forbedre kommunens byer, landsbyer og landområder. Puljen udbydes her på siden én gang årligt, hvor det også offentliggøres, hvilke typer af projekter der kan søges tilskud til. Læs mere om den seneste By- og Landsbypulje på undersiden.

Landsbyer i Faxe Kommune

22 af kommunens større landsbyer er blevet gennemgået med henblik på at beskrive deres kvaliteter, kulturhistorie, samlingssteder og udbygningsmuligheder. Du kan se de enkelte landsbyanalyser på undersiden "Landsbyer i Faxe Kommune"

Analyse af Faxe Kommunes landskaber

Faxe Kommune er blevet inddelt i 11 områder, som har hver deres særlige landskaber. Du kan finde en beskrivelse af disse 11 såkaldte karakterområder på undersiden "Landskabskarakteranalyser af Faxe Kommunes landskaber". Karakterområderne benyttes blandt andet i den overordnede kommuneplanlægning og i sagsbehandlingen af landzonesager.