""

Spildevand fra virksomheder

Virksomheder, som afleder spildevand til kloaksystemet eller vandløb, skal have en spildevandstilladelse fra Faxe Kommune.

Afledning af spildevand kræver en spildevandstilladelse, hvis der er tale om disse typer spildevand:

  • Spildevand med forurenende stoffer fra virksomhedens produktion.
  • Spildevand fra rengøring af procesudstyr, lokaler eller køretøjer osv.
  • Spildevand fra værksteder, vaskehaller og vaskepladser.
  • Spildevand fra arealer med risiko for spild af olieprodukter (fx påfyldningspladser).
  • Regnvand der indeholder forurenende stoffer fra udendørs produktion eller oplagspladser.
  • Spildevand fra køkken tilknyttet kantine, restaurant eller andet, hvor der tilberedes mad.