Politiske udvalg

Overblik over de politiske udvalg i Faxe Kommune 2022-2025

Der er syv politiske udvalg i Faxe Kommune.

  • Økonomiudvalget
  • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
  • Børn & Læringsudvalget
  • Plan & Kulturudvalget
  • Teknik & Miljøudvalget
  • Senior & Sundhedsudvalget
  • Socialudvalget

Endvidere er der særlige udvalg.

I konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2022-2025, indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten, Nye Borgerlige og Liberal Alliance, blev det aftalt at nedsætte fire § 17, stk. 4 udvalg i perioden:

§ 17,4 udvalget "Forum for Erhvervsudvikling" fungerer i perioden 1. marts 2022 - 28. februar 2023, og forlænget til 30/9 2023.

§ 17,4 udvalget "Grøn omstilling" fungerer i perioden 1. april 2023 - 31. marts 2024.

Emnerne for de resterende to udvalg defineres senere.