Husdyr

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrhold, skal du - afhængig af dyreholdets størrelse - anmelde dyreholdet eller ansøge om miljøtilladelse/-godkendelse af husdyrbruget.

I august 2017 kom der en ny husdyrbruglov. Det betyder, at det nu er arealet på stalde, gyllebeholdere og møddingpladser, der skal godkendes ved erhvervsmæssigt dyrehold.

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 31.10.2018 - 22:30