Affald, genbrug og jordflytning

Husholdningsaffald, affaldshåndtering og jordflytning

Afhentning af affald

Det er Faxe Forsyning, der varetager den daglige drift af Faxe Kommunes indsamlingsordninger for affald.

Det er derfor Faxe Forsyning, der hjælper hvis: 

  • Dit affald ikke er blevet hentet
  • Har spørgsmål til sortering af affald
  • Du har brug for en større eller mindre beholder til dit affald

På Faxe Forsynings hjemmeside kan du læse mere om kommunens indsamlingsordninger, sorteringsvejledninger m.m.

Faxe Forsyning kan kontaktes på tlf. 70 26 02 07 eller på post@faxeforsyning.dk

Genbrugspladser og haveaffaldspladser

Det er Affaldplus, der varetager den daglige drift af Faxe Kommunes genbrugs- og havraffaldspladser.

På AffaldPlus hjemmeside kan du læse mere om kommunens genbrugspladser, sorteringsvejledninger m.m.

AffaldPlus kan kontaktes på tlf. 55 75 08 00 eller affaldplus@affaldplus.dk


Flytning af jord

Det er vigtigt at jord håndteres og bortskaffes korrekt.

Hvis du har en grund der er kortlagt, eller ligger i et område, der er områdeklassificeret, kan her du læse mere om hvordan du skal forholde dig, f.eks. i forbindelse med jordflytning.

Du kan læse mere om jordflytning her

Hvis du har spørgsmål i forhold til jordforurening eller jordflytning, er du altid velkommen til at tage kontakt. Vi tager gerne en dialog om den gældende lovgivning og dine muligheder.

 

 

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59