Varmeplan 2022

Faxe Kommunes nye varmeplan er udarbejdet på baggrund af statslige aftaler om grøn strøm og varme samt udfasning af gas til opvarmning. Aftalerne indebærer, at der inden udgangen af 2022 skal udarbejdes en samlet varmeplan for kommunen. Varmeplanen skal som minimum omfatte de områder i kommunen, som har status af gasforsynede.

Varmeplan 2022 omhandler primært de nuværende gasforsynede områder men også ejendomme beliggende uden for gas- og fjernvarmeområder.

Formålet med varmeplanen er at anvise vejen frem mod en varmeforsyning uden brug af fossile brændsler som naturgas og olie. 

Med varmeplanen udlægger vi syv områder i Haslev – og byerne Dalby, Faxe Ladeplads, Karise og Rønnede – som nye mulige fjernvarmeområder. I 2023 vil vi foretage mere konkrete vurderinger af mulighederne, herunder undersøgelse af den lokale opbakning til fjernvarme.

For de andre gasforsynede områder vil vi ligeledes i 2023 vurdere, om der er mulighed for fjernvarme, anden fælles varmeforsyning, eller om individuel forsyning er den bedste løsning.  

I de nuværende individuelt varmeforsynede områder vil vi vejlede grundejerne om de forskellige muligheder for etablering af varmeforsyning uden brug af olie, herunder mulighederne for at etablere fælles mindre varmeløsninger til forsyning af flere ejendomme i området.

Teknik & Miljøudvalget har den 6. december 2022 godkendt Varmeplan 2022.
 

BilagStørrelse
PDF ikon Varmeplan 20222.37 MB
Opdateringsdato: 08.12.2022 - 08:19