Landskabskarakteranalyse af Faxe Kommunes landskaber

Formålet med denne landskabsanalyse er at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land.

Formålet med denne landskabsanalyse er, at skabe et samlet overblik over landskabskarakteren i det åbne land. Landskabsanalysens overblik og samlede, ensartede grundlag, kan bruges i udarbejdelsen af temaer og planer der berører landskabet og det åbne land.

Du kan finde hele indledningen som PDF-fil her på siden.