Vandløb

Vandløb starter som kilder, søer eller dræn. Vandet samler sig i små bække og løber til de større vandløb. Til sidst ender vandløbene i havet.

Vandløb omfatter både åbne vandløb, rørlagte vandløb, grøfter, markdræn osv.

I Faxe Kommune er der ca 270 km vandløb, der er klassificerede som offentlige. Disse skal kommunen vedligeholde. Selvom det er kommunen, der vedligeholder de offentlige vandløb, er de stadig ejet af de lodsejere, også kaldet bredejerne, hvis ejendom vandløbet løber hen over eller langs med.

Alle vandløb, der ikke er offentlige, er klassificerede som private. Her er det i stedet bredejerne, som skal vedligeholde vandløbene.

 

Lov om vandløb

Vandløbsloven fastsætter en masse regler for, hvad man må og ikke må i vandløbene, og hvilke pligter og rettigheder som både lodsejer og kommunen har. Det kan du læse mere om i menuerne til højre. Det er kommunerne, der administrerer vandløbsloven. Vil du ændre et vandløb eller fx lave et nyt, skal du derfor søge kommunen om tilladelse. Du skal have tilladelse fra kommunen, hvis du ønsker at:

 • Udlede vand til dræn, rørlagte vandløb eller grøfter
 • Rørlægge et åbent vandløb
 • Åbne et rørlagt vandløb
 • Ændre vandløbets dybde, bredde eller forløb
 • Lave et nyt vandløb eller dræn
 • Lave et pumpeanlæg
 • Pumpe vand ind fra vandløb
 • Lave vandingsteder til kreaturer
 • Lave eller ændre på broer og opstemningsanlæg

Uden tilladelse må du:

 • Udskifte rør i samme dybe og dimension som det gamle rør
 • Fjerne sand og mudder fra private vandløb. Fast bund, sten og grus må dog ikke fjernes, og vandløbet må heller ikke gøres bredere og dybere.
 • Anlægge nye dræn og grøfter på din ejendom, hvis de løber ud i et åbent, naturligt vandløb, som også ligger på din ejendom. Hvis drænet eller grøften skal føres over en andens ejendom, kræver det en tilladelse.

Vær opmærksom på at der kan gælde andre regler for din ejendom, f.eks. hvis der er beskyttet natur på arealet eller du ikke har vedligeholdt dit vandløb i lang tid. Derfor er det altid en god idé at kontakte kommunen inden du går i gang med at lave dræn og vedligeholde dit åbne vandløb.