""

Øvrige virksomheder

En lang række af virksomheder er ikke godkendelsespligtige, men reguleres af en branchebekendtgørelse eller miljøbeskyttelsesloven generelle regler. Der er ofte tale om mindre virksomheder.

Det drejer sig om bl.a. mindre forurenende virksomheder som f.eks. små maskinværksteder, vognmandsforretninger, små bryggerier og trykkerier.  Renserier og mindre affaldsbehandlingsanlæg, er omfattet af branchebekendtgørelser. Alle andre virksomheder som f.eks. restauranter, frisører, bilforhandlere og mange flere, reguleres af de generelleregler i miljøbeskyttelsesloven.