Bygning
Bygning
Bygning

Landsbypulje 2021 - Det er ikke længere muligt at søge 

Landsbypuljen anvendes i Faxe Kommune med det formål at styrke og forbedre kommunens byer og landsbyer. Med landsbypuljen har borgere mulighed for at søge om tilskud til udvendig istandsættlelse eller nedrivning af ældre bygninger til gavn for både områdets og bygningernes bevaringsværdi. 

 

I 2021 ydes der primært støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i bebyggede miljøer, f.eks. i mindre byer og landsbyer. Også istandsættelse af forsamlingshuse prioriteres med årets pulje.

Ansøgninger vil blive tildelt støtte efter nedenstående prioritering:

  1. Bevaringsværdige huse i byer og landsbyer under 4.000 indbyggere, der er udpeget som kulturmiljøer i rapporten "screening af kulturmuljøer".
  2. Istandsættelse af forsamlingshuse.
  3. Bevaringsværdige huse i alle byer og landsbyer under 4.000 indbyggere.
  4. Bevaringsværdige huse i alle kulturmiljøer.
  5. Istandsættelse af bygninger, nedrivning samt fjernelse af skrot og affald generelt.

Hvis du er i tvivl om dit hus er bevaringsværdigt, vil administrationen foretage en besigtigelse efter du har ansøgt. En bygning anses som bevaringsværdig, hvis den scorer mellem 1 og 4 på SAVE-vurderingen, hvor 1 er højest. 

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af bygningsejere, det vil sige enkeltpersoner og virksomheder.

Hvordan ansøger du?

Her på siden finder du et ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være ledsaget af relevante bilag, herunder tilbud fra CVR registrede håndværkere.

Ansøgninger fremsendes ved hjælp af digital post. Skriv Landsbypulje 2021 i emnefeltet.

Hvornår kan du søge?

Det vil være muligt at søge puljen fra 1. juli til 13. september 2021, begge dage inklusiv. Det forventes at Teknik & Miljøuvdvalget vil tage stilling til ansøgningerne på mødet den 11. november 2021. Et tilsagn om støtte vil først blive udmeldt efter mødet.

Ansøgningsrunden vil i øvrigt blive annonceret i avisen og på kommunens facebookside.

 

Har du spørgsmål til by- og landsbypuljen, er du velkommen til at kontakte Camilla Dencker i Center for Plan Miljø på plan@faxekommune.dk eller ringe på telefon 5620 3019.

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø
Plan
Frederiksgade 9
4690 Haslev
E-mail: plan@faxekommune.dk
tlf: 56 20 30 19

Opdateringsdato: 30.09.2021 - 09:49