By- og Landsbypulje 2019

Tilskud til istandsættelse af nedslidte bygninger

By- og landsbypuljen anvendes i Faxe Kommune med det formål at styrke og forbedre kommunens byer og landsbyer.

I 2019 ydes der primært støtte til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Sekundært ydes der tilskud til istandsættelser af ikke-bevaringsværdige bygninger, nedrivning og oprydning.

I år har Teknik & Miljøudvalget besluttet at hæve tilskuddet til istandsættelser til 50 % for bevaringsværdige bygninger. samtidig sænkes tilskuddet til nedrivning og fjernelse af skrot til 50 %. For istandsættelse af ikke-bevaringsværdige bygninger fastholdes tilskuddet på 25 %.

Støtten gives til ejendomme i det åbne land og byer under 4.000 indbyggere.

Hvem kan søge?

Puljen kan ansøges af bygningsejere, det vil sige enkeltpersoner og virksomheder.

Hvordan søger du?

Du ansøger ved at udfylde ansøgningsskemaet nederst på denne side. Den udfyldte ansøgning inklusiv relevante bilag sendes via Borger.dk til kommunen.

Du sendes direkte videre til borger.dk ved at trykke her hvis du søger som borger og trykke her hvis du søger som virksomhed. Husk at skrive landsbypulje 2019 i emnefeltet.

Ansøgningen skal være kommunen i hænde seneste den 1. december 2019. Teknik & Miljøudvalget vil tage stilling til ansøgningerne på deres udvalgsmøde i januar 2020.

Alle arbejder skal være udført og afsluttet inden den 1. oktober 2020.

Hvis du vil vide mere

Læs mere om kriterierne for ansøgning i folder om By- og landsbypulje 2019, som du finder nederst på denne side.

Har du spørgsmål til by- og landsbypuljen, er du velkommen til at kontakte Camilla Dencker i Center for Plan Miljø på plan2@faxekommune.dk eller ringe på telefon 5620 3019.

BilagStørrelse
Folder om by- og landsbypulje 20191.42 MB
Ansøgningsskema287.32 KB

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 12.09.2019 - 09:52