""

Spildevandsplan

Plan for spildevand i kommunen er fastlagt i Spildevandsplanen 2022-2026 og tillæg hertil.

Den nye spildevandsplan beskriver, hvordan vi vil håndtere spildevandet de næste 5 år og har stor betydning for vores vandmiljø. I forslaget er der planlagt indsatser, der skal forbedre kvaliteten af vore vandløb, søer og kystvande herunder badevandet langs kommunens strande. Nogle af de planlagte indsatser vil desuden bidrage til at løse prioriterede indsatsområder i kommunens handleplan for klimatilpasning.

Spildevandsplan 2022-2026

Faxe Kommune, Byrådet, har den 22. december 2021 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2022-2026.

Spildevandsplanen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplan 2022-2026 erstatter spildevandsplan 2016-2021 . Planen for 2022-2026 giver en status på spildevandsområdet og indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier inden for spildevandsområdet i Faxe Kommune.

Forslaget har været i høring i perioden 4. oktober - 30. november 2021.

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 22. november 2022, præsentationen af spildevandsplanen finder du her på siden.

De indkomne høringssvar og kommunens bemærkninger kan du se i hvidbogen her på siden.

Spildevandsplan 2016-2021

Faxe Kommune, Byrådet, har den 14. marts 2017 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2016-2021.

Spildevandsplanen kan jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spildevandsplan 2016-2021 erstatter spildevandsplan 2012-2015. Planen for 2016-2021 giver en status på spildevandsområdet og indeholder en samlet oversigt over planlagte aktiviteter, investeringer og strategier inden for spildevandsområdet i Faxe Kommune.

Forslaget har været i høring i perioden 28. november 2016 - 3. februar 2017.

I høringsperioden blev der afholdt borgermøde den 10. januar 2017, præsentationen af spildevandsplanen finder du her på siden.

De indkomne høringssvar og kommunens bemærkninger kan du se under bilag her på siden.

Spildevandsplan 2012-2015

Faxe Kommune, Byrådet, har den 23. august 2012 vedtaget kommunens Spildevandsplan 2012-2015.

BilagStørrelse
PDF ikon Spildevandsplan 2012-20155.15 MB

Tillæg til spildevandsplan Gisselfeld Kloster, dele af Lysholm Ovenvej / Teestrupvej m.m.

Faxe Kommune, Byrådet har den 15. september 2016 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land 4. Gisselfeld Kloster, dele af Lysholm Ovenvej / Teestrupvej m.m.

Tillæg til spildevandsplan, Permatopia

Faxe Kommune, Byrådet har den 25. august 2016 vedtaget tillæg til spildevandsplan - Kloakopland for nyt fælles privat spildevandsanlæg Permatopia i Karise

BilagStørrelse
PDF ikon Permatopia, Tillæg til Spildevandsplan724.67 KB

Tillæg til spildevandsplan Ny Næstvedvej 35.

Faxe Kommune, Byrådet har den 14. juni 2016 vedtaget tillæg til Spildevandsplan 2012 - 2015, Kloakering i det åbne land 3 : Ny Næstvedvej 35.

Tillæg til spildevandsplan, Brandskov m.m., åbent land

Faxe Kommune, Byrådet har den 8. oktober 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land. Brandskov m.m.

Tillæg til spildevandsplan, Teestrup Nedenvej m.m., åbent land

Faxe Kommune, Byrådet har den 20. august 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering i det åbne land, Teestrup Nedenvej m.m.

Tillæg til spildevandsplan, Nylandsvej m.m., Faxe Ladeplads

Faxe Kommune, Byrådet har den 7. maj 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Nylandsvej m.m. i Faxe Ladeplads.

Tillæg til spildevandsplan, Teglvænget m.m., Faxe Ladeplads

Faxe Kommune, Byrådet har den 7. maj 2015 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Teglvænget m.m. i Faxe Ladeplads.

Tillæg til spildevandsplan, Dalbyvej

Faxe Kommune, Byrådet, har den 27. juni 2013 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Dalbyvej i Dalby.

BilagStørrelse
PDF ikon Dalbyvej, Tillæg til Spildevandsplan755.05 KB

Tillæg til spildevandsplan, Allegade

Faxe Kommune, Byrådet, har den 30. maj 2013 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Allegade i Haslev.

Tillæg til spildevandsplan, Sofiendalsvej

Faxe Kommune, Byrådet, har den 13. september 2012 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakseparering af Sofiendalsvej i Haslev.

Tillæg 5 til spildevandsplan St. Linde

Faxe Kommune, Byrådet, har den 14. marts 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering af St. Linde

BilagStørrelse
PDF ikon tillaeg_5_st_linde.pdf1.05 MB

Tillæg 6 til spildevandsplan Frenderup

Faxe Kommune, Byrådet, har den 14. marts 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering af Frenderup

BilagStørrelse
PDF ikon tillaeg_6_frenderup.pdf723.62 KB

Tillæg 7 til spildevandsplan Enkelt ejendomme

Faxe Kommune, Byrådet, har den 14. marts 2019 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering af Enkelt ejendomme

BilagStørrelse
PDF ikon tillaeg_7_enkelt_ejendomme.pdf1.43 MB

Tillæg 8 til spildevandsplan Karise Haveaffaldsplads

Faxe Kommune, Byrådet, har den 17. december 2020 vedtaget tillæg til spildevandsplan - kloakering af Karise Haveaffaldsplads

Spildevandsplan

Kontaktinformation

Natur og Miljø

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Telefon: 56203062

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag kl.9.00-13.00 og torsdag til kl.17.00

Opdateringsdato: 28.09.2023 - 13:47