Erhverv og erhvervsbygninger i landzone

Landbrug og skovbrug.
Etablering og udvidelse af erhverv.
Arealkrævende erhverv.

Der er stor forskel på, om dit erhverv er landbrugsrelateret eller ej. Udgangspunktet er, at byggeri, der er nødvendig for driften af en landbrugs- eller skovbrugsejendom, ikke kræver landzonetilladelse. Du skal dog være opmærksom på at dit byggeri kan kræve andre tilladelser. Du kan finde mere information om dette under "læs også."

Hvis du derimod driver et erhverv, eller har ønske om at drive et erhverv fra en ejendom i det åbne land, der IKKE er landbrugs- eller skovbrugsrelateret, er der en række forhold, du skal være opmærksom på. Disse kan du læse mere om herunder.