Bygningsbevaring (SAVE)

I Faxe Kommune anvendes SAVE metoden til kortlægning af byers og bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Under "Læs også" finder du links til bevarende lokalplaner og til Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om selve SAVE metoden.