Faxe Ladeplads Øst

Et fælles projekt om kystbeskyttelse

Anmodning

En arbejdsgruppe har anmodet Faxe Kommune om at indlede undersøgelser om muligheden for kystsikring af ejendomme i Faxe Ladeplads Øst. En oversigt over de ejendomme, der foreslås inddraget i projektet og har gavn af en kystsikring, er anført i arbejdsgruppens anmodning.

Begrundelse for anmodningen er, at mange af de nævnte ejendomme fik vandskader i forbindelse med stormfloden den 20. oktober 2023 - skader som kunne være undgået med en kystsikring langs stranden. 

Anmodningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens § 1 a, stk. 2.

Status og videre proces

På baggrund af anmodningen vil kommunen indhente en udtalelse fra Kystdirektoratet og fra ejere af de ejendomme, som er nævnt i anmodningen.

Kommunale fællesprojekter

Opfølgning på anmodningen sker i henhold til kystbeskyttelseslovens bestemmelser om kommunale fællesprojekter, jf. kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.

Du kan læse mere om kommunale fællesprojekter i et notat/undervisningsmateriale fra Kystdirektoratet, jf. Kommune med kystansvar, Modul 2, Kommunale fællesprojekter.