Autoværksted

Autoværksteder

Etablering, flytning, udvidelse og ændring af et autoværksted skal anmeldes til kommunen.

Autoværksteder er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, der bl.a. fastsætter regler i forhold til placering, udsugning og afkasthøjder, samt opbevaring og håndtering af miljøfarlige stoffer og affald på værkstederne.

Med autoværksted menes serviceværksteder for biler, lastbiler, motorcykler og busser, autolakering, undervognsbehandling, vaskehaller, samt hobbyværksteder, der foretager reparationer på andre end ejers egne biler.

BilagStørrelse
PDF ikon Anmeldelsesskema til autoværksteder120.56 KB

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg etablerer, flytter eller udvider mit autoværksted?

Inden du etablerer, udvider eller flytter dit autoværksted, skal du senest 4 uger før, anmelde det til kommunen, så kommunen har mulighed for, at vurdere, om der kan drives autoværksted i forhold til de gældende regler og/eller i forhold til lokalplan/kommuneplan.

Hvis dit autoværksted ligger i landzone skal du have en landzonetilladelse, før du kan etablere eller udvider dit værksted.

Autolakering- og undervognsbehandling må ikke etableres indenfor 100 meter fra forureningsfølsomme områder. Autolakering hvor kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, er godkendelsespligtig.

Hvis der skal udledes processpildevand fra dit autoværksted, dvs. andet spildevand end tag- og overfladevand samt sanitært spildevand, skal du også søge om spildevandstilladelse. Det kan f.eks. være spildevand fra værkstedslokaler, vaskeplads, tankpladser eller oplagspladser, hvor der er risiko for spild.

Hvordan anmelder jeg mit autoværksted?

Kommunen har lavet et skema til anmeldelse af autoværksted, som du skal udfylde og indsende. Skemaet indsendes til Faxe Kommune.

Bliver min anmeldelse accepteret, når jeg har sendt den ind?

Dit værksted skal selvfølgelig overholde kravene i autoværkstedsbekendtgørelsen før vi kan acceptere anmeldelsen. Du bør derfor læse bekendtgørelsen, da den sætter rammerne for dit autoværksted. Især §§ 7-13 stiller nogle krav, som påvirker bl.a. affaldsopbevaring og højde på afkast fra forskellige udsug.

Når vi har modtaget anmeldelsen, vil du høre fra os inden 4 uger.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 17.10.2023 - 10:03