Råd og Nævn

Få et overblik over råd og nævn i Faxe Kommune.

Rådene spiller en vigtig rolle for det lokale demokrati og er en af borgernes muligheder for at blive hørt og inddraget i det politiske arbejde.

Nævnene administrerer og træffer afgørelser indenfor bestemte lovmæssige områder.

Du kan læse om de enkelte råd og nævn her på siderne.