Faxe Vandløbsråd

Faxe Vandløbsråd er et dialogforum nedsat af Faxe Kommune

 

I Faxe Kommune vil vi gøre afstanden kortere mellem borgere, politikere og kommunens administration. Opgaverne skal løses i dialog med det omgivende samfund og de politiske mål. Faxe Vandløbsråd giver stor lokal inddragelse af interessenter på vandløbsområdet blandt andet når vi i kommunen skal planlægge indsatser efter statens vandplanlægning.

Hvad snakker vi om i Faxe Vandløbsråd?

Rådet drøfter mange forskellige emner om vandløb i kommunen, vedligeholdelse og nye projekter. Det er blandt andet:

 • Forslag til ny afgrænsning af vandløb i statens vandområdeplaner
 • Forslag til udpegning af kunstige eller stærkt modificerede vandløb
 • Forslag til indsatsprogram for vandløbsforanstaltninger
 • Foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver
 • Forslag til bekendtgørelse om indsatsprogrammer
 • Forslag til bekendtgørelse om miljømål
 • Planlægning og gennemførelse af restaureringsforanstaltninger
 • Vedligeholdelse af vandløb
 • Klimatilpasning 

Du kan se materiale fra møderne og referater og dagsordener nederst på siden.

Bliv medlem af Faxe Vandløbsråd 

Følgende organisationer og foreninger kan blive medlem af rådet:

 • Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
 • Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af rekreative interesser
 • Lokale foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse og benyttelse af vand

Kontakt Natur & Miljø-afdelingen, hvis din forening/organisation ønsker medlemsskab. I kan deltage med én repræsentant til møderne. Kommunen træffer afgørelse om, hvilke foreninger og organisationer, der kan være medlem af Faxe Vandløbsråd. 

Nuværende medlemmer:
 

Forening/organisation
Repræsentant

Danmarks Naturfredningsforening

Torben Kapper

Danmarks Sportsfiskerforbund /

Pionerer i Vandløbspleje (PIV)

Søren Jensen

Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm

Birgitte Norby

Dansk Skovforening

Flemming Duus Mathiesen

  Faxe Forsyning   Marianne Almindsø Andersen

Friluftsrådet

Poul Petersen

VKST

Kristian Egede Nielsen

Haslev Sportsfiskerforening

Ole Saraksen

Vandværksforeningen (FVD)

Arne Skovby

Østdansk Landboforening

Ole Elbæk

Øvre Suså Vandløbslaug

Niels Henrik Andersen