Kystbeskyttelse

Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker og ejendom ved at reducere risikoen for oversvømmelser eller kystnedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.

Næsten alle former for kystbeskyttelse kræver en tilladelse fra kommunen, herunder en miljøvurderings-screening.

Det er den enkelte grundejer, som skal etablere og bekoste kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Kommunen kan indlede en sag om kystbeskyttelse, hvis grundejere anmoder herom, eller hvis kommunen finder det formålstjenligt.

Reglerne for kystbeskyttelse fremgår af kystbeskyttelsesloven.

Kystbeskyttelse af Strandvejen

Faxe Kommune har i 2015-2016 og 2018 forbedret kystbeskyttelsen af Strandvejen i Faxe Ladeplads - henholdsvis syd og nord for Faxe Å.

I forbindelse med budgetforlig 2015-2018 anførte forligsparterne følgende vedrørende kystbeskyttelse: ”Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af afgørende betydning, at turismebehov med strand og andre faciliteter indtænkes. Der er samlet afsat 9 mio. kr. i perioden 2014-2016 til kystforbedringen.”

I forbindelse med budgetforlig 2016-2019 afsatte Byrådet ekstra 11 mio. kr. til rekreative faciliteter ved Faxe Ladeplads.

Endvidere afsatte Byrådet i 2018 ekstra 3 mio. kr. til etablering af strand.

 

Følgegruppe

Faxe Kommune har den 11. november 2014 nedsat en følgegruppe i forbindelse med projektet. Følgegruppen består af forskellige interessenter i form af virksomheder, foreninger og privatpersoner.

Medlemmer
Faxe Kalk, Klaus Rønholt
Shipping.dk, Jesper Olsen og Anders Thuesen
Liv i Ladepladsen, Marianne Bøyesen
Rosendal Gods, Christian Duch
Rosendal-strandhusene, Steffen Morton
Faxe Ladeplads Lystbådehavn, Flemming Juel og Bjarne Bøgard
Borger og Erhvervsforeningen i Faxe Ladeplads, Almer Simonsen
Faxe Ladeplads Sejlklub, Jørgen Boots og Carsten Scheel
Faxe Ladeplads Strandjagtforening, Jørgen Nielsen
Roklubben Viking, Poul-Erik Holm og Ib Bruun
Erhvervsfiskerne, Nils-Erik Jensen
Restaurant Ko & Co
Kjeld Larsen
Sven Gerner Nielsen
Arne Stegemann Nielsen
Michael Milo Jørgensen
Pernille Ehlers
Jakob Rud Hansen

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

 

Opdateringsdato: 15.01.2021 - 10:28