Vandråd 2019-2020

Der er nu oprettet tvær-kommunale vandråd i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021-2027

Faxe Kommune er omfattet af arbejdet i tre vandråd, der hver varetager et vandområdedistrikt: 2.4 Køge Bugt; 2.6 Østersøen og 2.5 Smålandsfarvandet.

For hvert vandråd er der nu valgt en sekretariatskommune, der står for det administrative arbejde i forbindelse med vandrådene. Følgende kommuner er valgt som sekretariatskommuner for de tre vandråd Faxe Kommune er omfattet af: 2.4 Køge Bugt - Køge Kommune; 2.6 Østersøen - Vordingborg Kommune og 2.5 Smålandsfarvandet - Næstved Kommune.

Vandrådsarbejdet for 2019-2020 er påbegyndt i december 2019 og skal være afsluttet senest 22. september 2020.

Det er vandrådenes primære opgave at rådgive kommunerne om de supplerende indsatser, der skal skabe grundlag for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene i 2027.

Hvis du vil følge arbejdet i de tre vandråd, som Faxe Kommune er en del af, kan du finde flere oplysninger på sekretariatskommunernes hjemmesider:

2.4 Køge Bugt: https://www.koege.dk/Service/Nyheder/2019/12/Vandraad-for-Koege-Bugt.aspx

2.5 Smålandsfarvandet: https://www.naestved.dk/Borger/NaturMiljoeKlima/Vandplaner/Vandraad_2019.aspx

2.6 Østersøen: https://vordingborg.dk/borger/miljoe-og-natur/vandloeb-og-soeer/vandomraadeplaner

Her kan du også finde link til relevant lovgivning og andet omkring vandrådsarbejdet.